alt

Her findes reelt grundlaget for museet, idet genstandene i disse afdelinger blev fundet på loftet i det gamle værksted, og de blev dermed begyndelsen til museets opståen. De har tilhørt de tidligere indehavere Karl Pol og A. C. Jakobsen. Det gælder også høvlbænkene, ligesom A. C. Jakobsens svendebrev fra 1917 og begges næringsbreve fra henholdsvis 1912 og 1925 er ophængt i museet.

De 2 fag har hver sin afdeling i museet; men i dag sættes tømrer- og snedkerfaget ofte i samme forbindelse. Mange håndværkerfirmaer har det eksempelvis i deres navn (Tømrer- og Snedkerforretning), men sådan har det ikke altid været.

Ordet tømrer træffer vi første gang i 1300-tallet, og i løbet af 1400-tallet beretter skriftlige kilder om tømrere i større tal. Faste grænser mellem tømrerfaget og de øvrige træhåndværk (f. eks. snedker og billedskærer) er først dukket op nogle hundrede år senere. Snedkerfaget lå oprindelig tættere på billedskærerarbejde, og det blomstrede især op under renæssancen i 1600-tallet.

Som nævnt under "Museets historie" var der i år 1900 14 tømrere og snedkere i Bindslev, og også i dag er Bindslev godt med, når det gælder tømrerfaget. Et klik på "De gule Sider" viser hele 7 tømrerfirmaer i Bindslev.

{backbutton}