alt
Bødkerværktøjet er for størstedelens vedkommende fra brødrene Jens og Hans Heidmanns bedstefar, Jens Heidmann.

Det var dagliglivets behov for kar og beholdere, der kom til at danne baggrund for bødkerriets opståen. I forhold til andre håndværk er det sket forholdsvis sent, sandsynligvis i slutningen af 1400-tallet, begyndelsen af 1500-tallet.

Faget er beslægtet med andre træhåndværk som tømrer, snedker, hjul- og karetmager, og er uden tvivl specialiseret herudfra omkring den særlige teknik med at få karvæggenes kileformede staver til at blive holdt på plads alene ved trykket fra de omgivende snore eller bånd.

{backbutton}