alt

Museet rummer en næsten komplet samling af et sadelmagerværksted, som det var på landet omkring år 1900. Værktøjet stammer fra Holger Sørensens - også kaldet "den røde sadelmager" - værksted, og museet har fået det overdraget af hans søn, malermester Villy Sørensen. Det er taget lige fra den plads, hvor det hang i Holger Sørensens værksted. Alt er næsten, som det var, såvel værktøjsbræt, bord som symaskiner, og desuden er der et lille lager af materialer både til sadelmagerdelen og til møbelpolstringen.

At de to fag har været udøvet sammen og af samme person har så vidt vides ikke været almindeligt, men Holger Sørensen mestrede begge fag. Han blev over 90 år gammel og arbejdede næsten til det sidste.

Sadelmagerfaget har op gennem tiden været meget betinget af brugen af heste som trækdyr. Oprindelig har det været omfattet af 2 fag, sadelmager og remmesnidere, men efterhånden som grænsen mellem disse blev mere og mere flydende, gennemførtes der fra 1797 en sammensmeltning, hvorefter alle var sadelmagere.

{backbutton}