altDet meste af værktøjet i smedien er fra begyndelsen af 1900-tallet. Essen er fra ca. 1930 og har tilhørt Martin Dybro, der oprindelig var smed i Sdr. Bindslev. Senere - på sine gamle dage - flyttede han til Bindslev by og oprettede et lille smedeværksted på den adresse, der i dag er benævnt Vesterbro 7b.

Efter Martin Dybros død i 1942 overtog sønnen, Aksel Dybro værkstedet, hvorfra han drev VVS-forretning, indtil han byggede nyt på Parkvej 3 - en virksomhed, der udviklede sig til direkte fabriksvirksomhed.

Essen er givet til museet af Aksel Dybro.

At være smed har fra de ældste tider været omgærdet med stor respekt. Længe opfattedes smeden i folketraditionen nærmest som "klog mand", en slags "troldmand", der var en altafgørende faktor for landbrugssamfundets redskaber og senere maskiners funktion. Der har været noget uforklarligt og mystisk over den altid sorte mand, der stod der i sin lave, mørke og lidt skumle smedje med den lysende esse som ofte næsten eneste lyskilde, forvandlende en stang jern eller plade til små underværker. Og sådan har det været helt tilbage fra oldtiden og langt op i forrige århundrede - ja, vel nærmest er det stadig!

{backbutton}