alt

Værkstedet er fra skrædder Erik Wæhrens, der havde sit værksted i sin privatbolig på Vesterbro.

Navnet Wæhrens må på det nærmeste betegnes som et tøjdynasti i Bindslev. Skrædderen Holm Wæhrens havde mange børn, 9 ialt, og flere af disse blev i tøjbranchen. Tre af dem, Erik, Poul og Kaj fik forretning i Bindslev som skrædder, i damekonfektion og herreekvipering, og i dag arbejder familiemedlemmer fra 3. generation også med beklædning.

Holm Wæhrens var en holden mand og havde mange mand i arbejde. Han udvidede med forretninger for dametøj og fabriksfremstillet herretøj, samtidig med at skræddervirksomheden blev flyttet ud. På den måde blev der basis for de ovenfor omtalte forretninger.

I lang tid var tøj og navnet Wæhrens knyttet tæt sammen med Bindslev. På museet findes ophængt diplom for Holm Wæhrens.

{backbutton}