altSom regel benævnes fagets håndværker som karetmager, men det burde retteligen være hjul- og karetmager. Arbejdet har bestået i at udføre træarbejdet i forbindelse med at lave hestetrukne køretøjer, mens andre håndværkere som smede og sadelmagere har været inde omkring andre dele af arbejdet.

Faget har tidligt skilt sig ud fra andre fag, og betegnelsen hjulmager kender vi i Danmark fra 1400-tallet, mens karetmagernavnet først dukker op så sent som i 1750.erne. På landet har det dog ofte været tømrere, der lavede hjul og køretøjer, og det har de gjort helt ind i det 20. århundrede.

Se www.karetmager.dk.