Lørdag d. 2 juli fra kl. 13 - 16.30 vil der blive afholdt aktivitesdag på museet. Det er efterhånden 4 år siden, vi sidst har haft et sådant arrangement, så vi vil igen gerne vise dels nogle af museets egne værksteder i funktion, men lige så meget aktiviteter, der foregår ude i lokalsamfundet.

Egnssamlingen vil være til stede med en udstilling, Det Kreative Hus medvirker og kl. 16 vil der være rundvisning med guide på Bindslev Gl. Elværk.

Der arbejdes fortsat med at stable arrangementet på benene; men det ligger fast, at af museetes egne værksteder vil smed, drejer, rebslager, urmager og bogtrykker være i funktion dels aktivt og dels fortællende om faget og de tilhørende remedier.

Der vil være opstillet telt, og det vil være muligt at købe kaffe og kage.