Fra museets start i 1990 og til nu har adgangen til loftsetagen været en såkaldt "hønsestige" - et gammelt udtryk for en stejl, smal og ubekvem trappe. Den har afholdt mange fra i det hele taget gå derop og se udstillingen her.

Gennem det seneste år har den igangværende renovering betydet, at hele etagen er taget i brug, og det mangeårige ønske om en bedre adgang forstærkedes, og vi har nu med firmaet "SindalTrappen" som sponsor fået installeret en ny adgangsvenlig trappe, som nu vil betyde, at langt de fleste af vore besøgende vil kunne bevæge sig derop, og også se det, der gemmer sig her, bl.a. den gamle købmandsbutik og meget gammelt bohave.
Der skal naturligvis lyde en tak til SindalTrappen for sponseringen!

IMG 7082